เพราะเราเปลี่ยนโลกไม่ได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีคิด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น CHANGE2561 ขอเป็นจุดเริ่มเล็ก ๆ ที่จะเปลี่ยน เพื่อ พรุ่งนี้ที่ดีขึ้น เพื่อสังคมที่ดีกว่า เปลี่ยนวันนี้ เพื่อวันหน้า
เริ่มที่ CHANGE ให้ CHANCE มอบโอกาสในการ SHARE แบ่งปัน และ แบ่งเบา เติมรอยยิ้ม ความสุขให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม