IMAGE
IMAGE

นางมาร

ออกอากาศ : 1 เมษายน - 18 มิถุนายน 2562
ช่องทางการรับชม : GMM25
จำนวนตอน : 22
ประเภท : Drama ,Thriller
ผู้กำกับ : ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
บทประพันธ์ : เพไนย เพียงศูนย์
บทโทรทัศน์ : พิไลลาพย์
ควบคุมบทโทรทัศน์ : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
ควบคุมการผลิต : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา , วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย

เรื่องราวความรักข้ามภพ ข้ามชาติ ….ของเขา และเธอ  

อนัณยตา หญิงงามผู้ปฏิเสธกฎ แห่งนางต้องห้าม เธอกล้าขัดคำสั่งของเทวราชาจ้าวผู้ครองเมือง เทวนคร และการตอบแทนสำหรับผู้ที่ขัดคำสั่งสถานเดียวคือความตาย         การตายที่ถูกจองจำให้เฝ้าสมบัติแห่งเทวราชา  อยู่อย่างโดดเดี่ยวมานานนับร้อยปี       และ….วันนี้เธอได้กลับมาพบกับเขาอีกครั้ง ต่างเวลา ต่างสถานะ ต่างความทรงจำ           เมื่อเขาคือ ภาคม  ภคยไพศาล ชายหนุ่มนักธุรกิจตระกูลที่ร่ำรวยติดอันดับในเมืองไทย และเธอคือ…นางมารที่มาเพื่อฆ่าและทำลายทุกอย่างที่เขามี   แต่ด้วยอานุภาพแห่งความรักทำให้เธอจดจำเรื่องราวในอดีตชาติได้   และในวันนี้เธอจะยอมตายอีกครั้งเพื่อชายอันเป็นที่รักยิ่ง   

รายชื่อนักแสดง

อคัมย์สิริ สุวรรณศุข

นิธิดล ป้อมสุวรรณ

ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล

ตฤณ เศรษฐโชค

รัดเกล้า อามระดิษ

สุคนธวา เกิดนิมิตร

อาภาศิริ นิติพน

นึกคิด บุญทอง

ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล

กาญศิริ ศิริมาตย์

ศรุชา เพชรโรจน์

สุทธาทิพย์ วุฒิชัยประดิษฐ์

ดิลก ทองวัฒนา

อัญชลี หัสดีวิจิตร

อำภา ภูษิต

เกมศักดิ์ แจ้งทิพย์นาง

ชนกวนันท์ รักชีพ

รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น

อาท สมบัติ

นิธิโรจน์ สิมะกำธรณ์

อริศรา วงษ์ชาลี

Trailer

 

Episode 1

IMAGE Trailer Ep. 1